Vài dòng thông tin về tôi

Tôi tên là Mai Lý Hùng, là một 9x với nhiều ước mơ và khát vọng từ thuở bé, nhưng tiếc thay hầu hết những ước mơ đó đến nay vẫn chưa trở thành hiện thực. Trong tương lai thì chưa biết ra sao như thế nào nhưng vẫn sẽ cố gắng ước mơ đó trở thành hiện thưc.